37 ste rit

09-10-2016 08:30

Zondag 9 okt. 2016. Start 08u30.

A renners en B renners samen Patrick Verstyn : richting Hertsberge ong 80 KM