Mopje van de maand

       


Een notaris zoekt een nieuwe medewerker

om zijn taken af te stempelen.Hij moet tot

10 kunnen tellen,want soms moeten er wel 

10 stempels op één formulier worden gezet.

De eerste sollicitant meldt zich en de notaris

vraagt of hij tot 10 kan tellen.

-Natuurlijk, antwoord de man: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0.

-Kun je dat ook omgekeerd?

-Nee, hiervoor werkte ik bij NASA en daar

telden we altijd zo.

-Niet geschikt!

Als de tweede sollicitant gevraagd wordt of

hij tot 10 kan tellen,antwoord hij:

-Jazeker,1,3,5,7,9,10,8,6,4,2.

-Ja,maar kunt u ook in de normale volgorde tellen?

-Nee zegt de man,ik ben postbode geweest en

ik heb altijd zo geteld,toen ik de post bedeelde.

-Niet geschikt!zegt de notaris en aan de derde

kandidaat vraagt hij ook of hij tot 10 kan tellen.

-Absoluut:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

-Prachtig!Waar werkte u vroeger?

-Bij de gemeente.

-Bij de gemeente?En kunt u ook verder tellen dan 10?

-Natuurlijk:boer,dame,koning,aas!